• MB1A63387/2022-00003
  • 郑东新区应急管理局
  • 突发事件总体应急预案
  • 2022-06-06
  • 2022-06-06
郑东新区突发事件总体应急预案(试行)
主办单位:郑东新区管理委员会 地址:郑州市郑东新区龙湖中环南路86号 邮编:450000